Skip to main content

Corporate Solution

 • Zprostředkování odpovědných zástupců
 • Založení společnostní na míru
 • Prodej společností a zajištění převodu společností

Kompletní služby pro rozjezd Vašeho podnikání

Poskytneme Vám kompletní služby od založení společnosti, zprostředkování odpovědného zástupce až po správu vašeho účetnictví. Našich služeb využilo za poslední rok více jak 300 spokojených klientů.

Služby

Založení společnosti na míru

Nejrychlejší založení společnosti v ČR. Podnikat můžete začít druhý den.

Prodej společností a zajištění převodu společností

Prodej ready-made s.r.o. a s.r.o. registrovaných k DPH. Klienty na vyžádání zastupujeme i při převodech a změnách v již založených společnostech.

Zprostředkování odpovědných zástupců pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti

S námi můžete podnikat v oboru, který vyžaduje mít řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou živnost.

Trvalý pobyt/potvrzení o ubytování

Pro fyzické osoby zajistíme trvalý pobyt, přechodný pobyt, potvrzení o zajištění ubytování.

Zajištění virtuálních sídel pro společnosti

Na výběr více jak 20 virtuálních adres po celé ČR.

Časté dotazy

Převod společnosti na klienta je možný dvěma způsoby:

1. Převod přes rejstříkový soud

 • + převod stojí pouze 2000 Kč
 • – převod, i v případě že jsou všechny dokumenty v pořádku, trvá 7-10 dní
 • – při převodu přes rejstříkový soud je možno pouze převést podíl společníka/ů na nové/ho společníka/y, odvolat/jmenovat nové/ho jednatele a změnit sídlo společnosti v rámci obce, která je zapsaná v zakladatelské listině

2. Převod přes notáře

 • + při převodu společnosti přes notáře se může změnit zakladatelská listina/společenská smlouva společnosti a je tak možné změnit veškeré náležitosti společnosti (obchodní název společnosti, sídlo, základní kapitál, předměty podnikání společnosti, společníka/jednatele, rozdělit či sloučit obchodní podíly, upravit ve společenské smlouvě způsob hlasování valné hromady atd.)
 • + změny jsou v obchodním rejstříku zapsány ihned druhý po notářském zápisu – můžete tak začít jednat za společnost hned druhý den
 • – převod přes notáře stojí s ověřováním a dalšími službami okolo 7000 Kč

V obou případech od Vás potřebujeme pouze úředně ověřenou plnou moc a výpis z rejstříku trestů nového jednatele/ů přeložený s apostilou ze země původu, v případě že nemá pobyt v ČR.

Odpovědný zástupce dle zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění změn a doplňků (dále jen „živnostenský zákon“) je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.

Odpovědný zástupce je řešením pro ty kteří chtějí začít podnikat v oboru, pro který nesplňují podmínky dané živnostenským zákonem, tedy předepsané vzdělání a praxi. Jedná se zejména o živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované.

Odpovědný zástupce musí splňovat následující:

 • – může vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než 4 podnikatele
 • – musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti
 • – netrvají u něj překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákon¨

Formálně odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů. Je odpovědný přímo podnikateli, nikoli státním orgánům ani třetím osobám. To znamená, že v případě porušování podmínek provozování živnosti je to podnikatel, který je vystaven postihu a sankcím. Z tohoto důvodu je mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem, kterého zprostředkujeme uzavřena smlouva, ve které se vylučuje jakákoli odpovědnost odpovědného zástupce vůči podnikateli a odpovědný zástupce tak za nic neodpovídá a svým ustanovením do funkce tak podnikateli pouze umožní provozovat konkrétní živnost.

 • – smlouvu o výkonu funkce odpovědného zástupce, ve které jsou uvedené veškeré náležitosti (smluvní strany, doba výkonu funkce, výše odměny, ostatní podmínky)
 • – Zastupování při ustanovení odpovědného zástupce na živnostenském úřadě 1000 Kč

Ke zprostředkování odpovědného zástupce potřebujeme od odpovědného zástupce následující dokumenty:

 • – originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu (maturitní vysvědčení /výuční list, potvrzení o
 • autorizaci, potvrzení o rekvalifikaci atd.) prokazující potřebné vzdělání ke konkrétní živnosti a případně dokumenty prokazující praxi (potvrzení o zaměstnání, daňové přiznání, pracovní smlouvu)
 • – vyplnění a podepsané prohlášení odpovědného zástupce s úředně ověřeným podpisem
 • – podepsanou smlouvu mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem

To je vše co od odpovědného zástupce potřebujeme. Ustanovení do funkce provede na živnostenském úřadě přímo podnikatel, nebo my jakožto jeho zplnomocnění zástupci.

Abychom za Vás mohli společnost na míru založit, budeme od Vás potřebovat následující údaje:

 • 1. Obchodní název společnosti
 • 2. Sídlo společnosti
 • 3. Jaké budou předměty podnikání společnosti (vybrat si z volných/vázaných živností)
 • 4. Kolik bude základní kapitál společnosti
 • 5. Kolik bude mít společnost společníků a jednatelů a jejich údaje

Dále od Vás budeme potřebovat následující dokumenty:

 • – podepsané a ověřené plné moci a identifikace fyzické osoby od každého ze společníků a
 • – úředně ověřený souhlas s umístěním sídla společnosti (v případě že si vyberete sídlo z naší nabídky tak vše vyřídíme za vás)
 • – v případě že bude základní kapitál společnosti do 20 000 Kč tak za Vás jakožto zmocněnci podepíšeme pouze prohlášení správce vkladu, pokud je ale nad 20 000 Kč tak je potřeba ho složit na bankovní účet k tomu určený, proto bude také potřeba buďto nám základní kapitál předat nebo ho zaslat přímo na bankovní účet který pro společnost v bance vytvoříme. Základní kapitál si můžete po založení společnosti z účtu vybrat.
 • – výpis z rejstříku trestů jednatele/ů společnosti (je lepší pokud výpisy z RT dodá klient, alemůžeme je za něj vyžádat i my na základě plné moci)

Jelikož máme navázanou přednostní spolupráci s několika notáři, jsme schopni Vám společnost založit tentýž nebo následující den po dodání veškerých potřebných dokumentů. V obchodním rejstříku bude zapsána den následující a vy můžete ihned začít podnikat.

OSVČ je fyzická osoba podnikající na živnostenský list. Za veškeré své závazky jakožto OSVČ ručí celým svým majetkem. Veškerý zisk může živnostník využít pro své osobní potřeby a účely. Z příjmu může navíc před zdaněním uplatnit odečtení reálných nákladů nebo uplatnit tzv. výdajový paušál. Z výsledného daňového základu musí následně odvést 15% daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.

Založení živnostenského listu stojí 1000 Kč. Sídlem OSVČ je automaticky trvalé bydliště osoby, lze ale změnit na jinou adresu, kde Vám vlastník poskytne souhlas s umístěním sídla. S.r.o. (společnost s ručením omezeným) je právnická osoba, která ručí za své závazky do výše nesplaceného základního kapitálu. S.r.o. je prestižnější forma podnikání, než-li podnikání na živnostenský list.

U s.r.o. je potřeba zvolit:

 • – obchodní název korporace
 • – výši základního kapitálu (do 20 000 Kč se nemusí základní kapitál skládat v bance, stačí podepsat prohlášení správce vkladu)
 • – sídlo
 • – počet členů statutárního orgánu (jednatelů)
 • – počet společníků
 • – předměty podnikání s.r.o.

Fyzická osoba, která je zapsána ve společnosti, neručí za závazky společnosti. Pouze pokud by nesplnila funkci řádného hospodáře nebo úmyslně jednala podvodným jednáním.
Zisk společnosti po odečtení výdajů je zdatně 19% daní z příjmu.
Fyzická osoba, která je společníkem společnosti, nemá právo využívat zisk společnosti pro osobní účely. Musí se tak ve společnosti nechat zaměstnat, nebo si vyplácet dividendy, které jsou dále zdaněny 15%.

Kontakt

 • CJ Projects & Consulting s.r.o.
 • Kostnická 2324
  Chomutov 43001
 • IČ: 17338832
 • (+420) 792 754 283
 • cap@corporatesolutions.cz

Kontaktní a objednávkový formulář

  GDPR udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů